№ 16 Висящи градини

май 10, 2023

№ 16

Висящи градини

Аз се видях, тогава аз се видях, преодолял уплаха си, във висящите градини на нашия град,
аз се видях сред други странни форми на живот, непознати видове и нови еволюционни посоки,
аз се видях във висящите градини на усоен и увивен град, който не позволява да го напуснеш, аз се видях и усещах импулси да преминават през поднебесната мрежа от корени,
аз се видях във висящите градини на невъобразимите взаимовръзки,
аз се видях във висящите градини на времето, което идва,
времето, което съвпада, висящите градини на времето извън времето, висящите градини-време.

Гласуването за 2023г приключи.