№ 164 Избирам робството

май 10, 2023

№ 164

ИЗБИРАМ РОБСТВОТО

Обръщам гръб на свободата
и
избирам робството.
Избирам робството да се погрижа
не
за природата,
а само за едно дърво.
И името на моето дърво ще е човешко –
дъбът Стоян или черешата Мария.
И аз ще бъда техен роб
и те ще бъде мои господари.
Приемам робството да се погрижа
не
за човечеството по планетата,
а за един човек –
ранен,
изгубен
или гладен.
И аз ще бъда неговият роб
и той ще бъде моят господар.
Тогава чак
каменоломната на моето сърце
ще спре да произвежда грижи и неволи.
Робът е нищо,
а нищото не страда.

Гласуването за 2023г приключи.