№ 165 Красиви бележници

май 10, 2023

№ 165
красиви бележници

ти и твоите бележници.
красивите, които подаряваш.
все девствени, жестоки и взискателни
към моя ум
и към сърцето ми.

но бива ли да ги събличам?
и може ли да ги разсмивам?
а да ги държа под ключ
и да ги насилвам?
и повече ли да изпия
отколкото изпитвам?
или като добър ерген
яйца да си опържа
и да погледам как пада снегът?

виждаш как ме залисват
тези твои бележници и –
преди да съм написал в тях и ред –
ме изтикват на сцена.

забрави ги в таксито.
изтърви ги сред вълните.
остави виното, палтото
и огледалото в антрето.
отгърни по средата
часа преди разсъмване,
с устни да те прочете –
и с междуметия –
неграмотното сърце.

Гласуването за 2023г приключи.