№ 173 Успокоение

май 10, 2023

№ 173

Успокоение

И търся, жадувам, копнея, събирам,
спокойствие искам, уви – не намирам.
Не моля за злато, за вяра, за сън –
спокойствие търся – отвътре, отвън.

Щастие бяло за мен е покоят,
не мисля за друго, не гоня мечта,
не чакам красива безлична съдба,
спокойствие – ето победата моя.

Да бъдеш спокоен е всичко в света,
то значи, че нямаш терзания вечни,
не трупаш в сърцето сълзи безконечни,
намерил си значи съвсем радостта.

Аз търся… Намирам ли радост? Не знам…
Отлитат години… Пътувам натам…
Като буря свирепа е устремът мой
да имам в душата си малко покой.

Гласуването за 2023г приключи.