№ 174 Площад «Славейков»

май 13, 2024

№ 174
Площад «Славейков»
/Островът на блажените/

Трамваят се люшка и скърца,
досущ платноход от Итака,
в морето от алчност безсърца
на «Графа» отвред и нататък.
Току на «Раковска» до фара,
на тясна скала полегата,
десетки моряци стоваря
и сетне потъва в мъглата.
А людете – сбирщина пъстра –
се пръсват в различна посока,
безмълвно понесли си кръста
към връх в синева златоока.
Малцина, за жалост, поспряха
на острова с двама блажени,
да търсят под тихата стряха
поуки от стари брожения.
Една белонога Гергана
дошла е за среща с Никола,
но изворът ням в шадравана
пропъжда ги бързо към мола.
Подире им някой почуква
с бастуна си бял по паважа
към пейката толкоз прочута
и нейната гълъбна стража.
Навярно е пламен читател,
в безброя шестточия сетил
стиха на сина и бащата
и днес като факел да свети.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!