№ 174 Самодивска поляна

май 10, 2023

№ 174

Самодивска поляна
Тичам боса по зелената морава
на самодивската поляна .
Белите лъчи на утринното слънце
танцуват по тревата.
Танцувам с тях ,бяла самодива .
Зелена клонка гали косата ми .
Шепне ми нежни слова .Търся вятъра ,
но той се е скрил между върховете на планината .
Чака да запеят птиците.
Да тича и да гони цветният им полет ,
да играе с тях и да ги люлее на люлка от бели облаци .
Притихвам на моравата .Аромата ме поглъща.
Аз съм цвете ,пчела и трева .
Нямам име ,нямам бъдеще и минало.
Аз съм капчица роса на листо от зелена детелина.
Чакам вятъра ,за да изчезна .

Гласуването за 2023г приключи.