№ 176 Лирика

май 10, 2023

№ 176

Лирика
(ПОЕНЗИЯ)

„„защото ние чрез Него живеем, и се
движим, и съществуваме, както и някои от ;
вашите стихотворци са казали: „Негов сме
и род“”.. Деяния 17: 28.

Движение невидимо, което
единствено поетите улавят
и зърнали звездата сред Небето,
покланят се и Бога благославят!

Движение в нощта едно и също –
напук на Ирод и мъже, които
чедата мъжки към сумрака връщат
и обещават нова вечност в дните!

Движение с достойнството за кръста –
(Аедите го именуват „АγΩ”) –
съзвучие молитвено на пръсти
с идеята за Божието благо!

Движение, което в стих доказва
над всички съвършенството на АНЗѢ!

Гласуването за 2023г приключи.