№ 188 Изминала година

май 10, 2023

№ 188

Изминала година
Започна таз година с месечина ,
светна небето и се озари полето .

Изплашени от шума животните
побегнели към града .

Мина се не мина месец ,
А аз вече издадох песен .
Вече целият град я слуша чак ми идва да се
сгуша .

След няколко месеца
татко замина да представи
някаква картина .
Останах сам и отидох да предам .

Ни татка ни майка дойдоха за
сбогом . Останах сам за повече от месец .
Вече много време се мина и те
дойдоха с някаква Нина.

Тя ми стана майка като мозайка .
Дойде и есента и майка ми ме прибра .
Жалко , че за обикнах жената градска
колелоездачка.

Прекарах малко дни с татка,
но той отиде на Небраска.

Дойде и зимата, и аз отидох
на нивата.
Не получих нищо за подарък,
но беше яко, че се изкалях.

Дойде и Нова година
и се надявам да
не бъда при Нина.

Гласуването за 2023г приключи.