№ 19 Жертви на войната

май 13, 2024

№ 19

Жертви на войната

Войната – разруха, смърт, безчестие –
с трупове мъртвешки застлана е земята.
Убита е всякаква надежда за възмездие,
нечовешко присъствие броди в тъмнината…

Страданието изпепелява тишината гробовна –
жените, пребити, изнасилени пищят,
мъжете влизат в битка съдбовна,
за да запазят честта си, за да не се принизят.

Изтерзаните души безцелно се предават,
смазани под ударите на съдбата –
кръвопролития, невинни жертви, знаещи цената,
отровени от поривите на войната.

Наслоява се въздухът с мъртвешка отрова
под звука на изстрел, раздиращ всяко сърце…
Новородена рожба пада мъртва на пода,
изтръгвайки човешкото от всяко лице!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!