№ 190 Като птица към зимата

май 10, 2023

№ 190

 

КАТО ПТИЦА КЪМ ЗИМАТА

Преведи ме от юг като птица към зимата…

Ек нечий дочух от общия излетен пристан!

Лик и не помня, глас непознат, чужд друг вменява ме в сън пред очите ти.

Излиза, че,. малко нахално, май (не)запомнен си крачил из дните ми.?

Какво пожела си за край, разбран- неразбран, залюбвал-разлюбвал приумици?

Антика ритон за спомен със дан, фиала пелин, но безлична.? Джин?

Нов сняг заръмя с свят ням. Теб-е си пуст, мен по-граничен ми.

Гласуването за 2023г приключи.