№ 192 Бездушно

май 12, 2024

№ 192

Бездушно

Призраци, скитнико, призраци –
само това те очаква напред.
Ненужни са тежките ризници,
пред врага ти безплътен и блед.
Не бой се, на мен довери ги,
аз не черпя полза от тях.
Щом се освестиш, вземи ги.
Тук ще бъдат, целите в прах.
Но знай, че напред продължиш ли,
очакват те само тъга и несрета,
и глава слабоволно склониш ли,
следва смърт за душата ти клета.
Но животът без душа не приключва,
виж – ризници пазя на хора безчет!
Възможност така се отключва
да бъдеш бял, нетленен аскет!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!