№ 194 Хлябът е символ на живот

май 10, 2023

№ 194
Хлябът е символ на живот
За хлябът насущний, знам,
всеки се труди и изкарва сам.
Сложни са днес времената,
а трябва да го има на софрата.

Дълъг е пътят на всяко зрънце,
посято в земята и много слънце.
Та да узреят добре житата,
да даде реколта богата.

Зърното в хамбари да се „налее“,
после в мелници се мели и сее.
Хлебарят брашното меси и пече,
в пещи и фурни, така е от векове.

Чак тогава хлябът е готов и мек,
изминава този дълъг път нелек.
Така е било от памтивека,
откакто свят светува и има го човека.

С погача новороденото посрещат,
с пожелание за здраве го отглеждат.
Важен хлябът дори на кръщавка,
водещ по традиция е и на венчавка.

За нова къща, прощъпулник, сватба,
за Коледа и Бъдни вечер питка трябва.
В наши дни технологията е променена,
но да го почитаме е съхранена.

Хлябът е символ на вечността,
дар ни е, едва ли някой не разбра.
Хлябът е начало и край на живота.
“ Никой не е по- голям от хляба“, казал е народа.

Гласуването за 2023г приключи.