№ 197 С щипка магия

май 10, 2023

№ 197

С щипка магия

Трепетлика съм.
Измамливо дърво.
Самодивите нощуват
в мойта сянка.
Лист по лист
зачеват зарево.
Пръсти вещерски
са нежните ми гранки.
Мамя те и музика звучи,
щом прегърнеш
стана ми изящен.
Истинска ме правиш
само ти.
Любя те в деня.
Умирам нощем.

Гласуването за 2023г приключи.