№ 200 Колелото на живота

май 10, 2023

№ 200

Колелото на живота

Върти се колелото на живота…

И пак изгрява ден – лъчите на зората
препълват с тържеството си душата!
Но зная, ще си тръгне скоро уморен…
Настъпващата нощ дано е тиха, свята.

Върти се колелото на живота…

Сред ледени кристали – звънчето на кокиче
една надежда носи в красивата си дреха,
че пролет волнокрила отново ще накичи
дървото с цвят, сърцето – със утеха.

Върти се колелото на вечния Живот.
Величествен лeти победният му ход!

Гласуването за 2023г приключи.