№ 200 Неказано

май 12, 2024

№ 200

Неказано
Едно момиче ми каза,
че сърцето му било някъде другаде.
Сърцето е доста относително нещо –
отвърнах аз.
Това което не казах обаче тогава е,
че сърцето трябва да бъде зарязвано задълго и надалеч.
Трябва да бъде разбивано,
заглушавано, лъгано.
Трябва да бъде подложено на съмнение и на страх,
на заблуди, на отчаяние.
Общо взето, мила моя,
със сърцето можеш да бъдеш безмилостна –
то затова е създадено –
да търпи, да оцелява, да издържи.
Само така,
когато отново сте заедно –
едно и изтормозено тяло и неговото сърце,
тялото ще разцъфтява,
ще ликува, ще пръска живот.
Чак тогава, сърцето ще бъде готово,
до познае друго сърце.

Колко досадно щеше да бъде,
ако бях ѝ го казала.
Тя и сама ще го разбере.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!