№ 201 Молитвичка

май 12, 2024

№ 201

Молитвичка

Къде са днешните поети?!
(какво и на кого ли не простих)
Единствено със себе си заети,
римуват „Аз” със „Светая светих”!

И в брони от лепкави фрази –
за хляба и виното, като фетиш –
разтварят и ноздри, и пазви …
(дано Ти, Боже, да им простиш!).

Че думите – сити, пияни –
замръкват без дом, без адрес.
Едното ядене ни остана …
(Духът е прокуден пес!)

Сънуваме даже отрупани маси,
Месията е изнервен актьор
и петлите вече нямат нагласа
да пеят от нечий стобор!

Предаваме се по всяко –
удобно и не до там, време. Позор!
Забравили притчата сякаш –
кога изтрезняват в Гомор.

Любовно – така ни полага в тревата,
хаос от проблем до проблем.
За пръв път ни е толкова близо земята –
дали ще усетим кога ще умрем?

Самотни, смалени и голи –
в живот, като аперитив!
Помилуй ни, Господи, молим,
с най-великия Твой благослов –

ПОЕТ, Боже, да си родим!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!