№ 206 Поздрав_от_ бъдещето_ми

май 10, 2023

№ 206

Поздрав от бъдещето ми
През оградата на съседа
надничат божури.
Той не знае. Не вижда цялата картина.
Любопитството уби котката – им казвам –
а те се поклащат невярващо и се смеят, смеят, смеят…
Винаги съм знаела от какво умират божурите.
От смях.
Затова Господ връща най-тъжните хора като божури.

Здравей, мамо!

Гласуването за 2023г приключи.