№ 208 Мимолетно

май 10, 2023

№ 208

Мимолетно
Край този блок понякога минавам,
поглеждам към балкона украсен.
Живеещите там не ги познавам,
а разцъфтелите петунии поглеждат мен.
Уханието им е сладко и тръпчиво
преливат цветовете им в дъга.
В извивките им има нещо диво,
упойва ароматът им с нега.
Веднъж видях и клетка с птиче,
полюшваше я вятърът пленен.
Дали живее там поет или момиче,
неразгадано остана си за мен.
И както красотата с очи крадях,
във сетно лято празния балкон видях…

Гласуването за 2023г приключи.