№ 210 ТВОЯТ СВЯТ

май 10, 2023

№ 210
ТВОЯТ СВЯТ
Ти не си дошъл на този свят,
За да мълчиш пред факти наболели,
И недвусмислено във тебе да кънти
Съмнение в съмнителни дилеми.

Наслагване на думи и дела
Е стълбицата към успеха.
Мълчанието днес е тишина,
Която никого до нищо не довежда.

Дали ще бъдеш мълния в нощта
И през живота ще преминеш бурно
Или ще бъдеш сянка в тъмнина-
Поредна неосъществена същност.

Вселената изисква и това
Да изявяваш своята позиция-
Да бъдеш отговорен пред света
Изисква смелост, вяра и амбиция.

Ще бъдеш провокиран ден след ден
Все повече и повече от вчера.
Където и във този свят да си
Ще носиш нерешената дилема.

Гласуването за 2023г приключи.