№ 211 Три звезди

май 10, 2023

№ 211

Три звезди

Три звезди светят на небосклона, блещукат,
премигват, сякаш говорят, сякаш се търсят.
Ех вие, приятели мои, как да ви питам с тъга
пеете ли там горе, пеете ли заедно и сега?

В печката дреме огън, а в душите гори плам.
Пари това топло чувство, не прегаря там.
Три къщи, с три врати отворени бяха.
И песни гръмогласни там до зори звучаха.

Ех, къде сте ми сега, верни другари,
от сърце да попеем на софра песни стари?
Минават си дните, ще ни кажат годините.
Някой приспива душите им. Заспиват звездите.

Гласуването за 2023г приключи.