№ 215 Конституция на бедните души

май 10, 2023

№ 215

Конституция на бедните души
Страх, срам, унижение – ще забучат в твоето съзнание,
ако се отклониш от нормата на пустото нещастие.
„Предай се! Нямаш право на сполука” – те ще ти кажат
и наказание раболепие ще ти наложат.

Но, ти, който носиш в душата си човещина,
не свеждай глава, а се огледай в тях!
Свободни са да обичат и да се радват,
ала кланят се на свирепи постулати.

Различни концепции, идеали и копнежи,
всички те са осъдени на безпардонно отчуждение.
Беззаконие и варварство в бедните души цари,
докато справедливостта свенливо за свобода мечтае…

Гласуването за 2023г приключи.