№ 219 Пенчо и Петко Славейкови

май 12, 2024

№ 219

Пенчо и Петко Славейкови

Петко и Пенчо, баща и син,
издигайки се заедно един за един.
Петко Славейков-български поет,
просветител и публицист, макар и
трудностите, той останал оптимист.
Допринесъл той за българското развитие
и стигнал до ново мащабно откритие.
Включил се Петко в партията Либерална,
и в битките вложили ролята си максимална.
Произлязло момчето от семейство бедно,
но въпреки това се изучил, както било редно.
На ранните години – двадесет и пет
станал най-видният възрожденски поет.
Пенчо Славейков, като баща си писател
и на редица произведения е той създател.
В Чирпан е роден българският поет, а
Алекс Божинов и нарисувал негов портрет.
Символ на българската културна идентичност,
той не пази в тайна своята самоличност.
Стихове революционни, патриотични и лирични
и безброй творби, все магични и различни.
В произведенията вижданията си изразява и
за свободата, и човешката душа пояснява.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!