№ 22 Дори Ти да си в земята

май 10, 2023

№ 22

Дори Ти да си в земята,
Дори Сърцето ти да е от кал, От кал не е душата ти –

Ще долети, ще дойде
Тихо ще надникне,
Ще се разсипе около мен

Ще се превърне във ухание, И в нежна песен

И ще ме следва.
Ще ме дарява с радост
Всеки земен ден.

Благодаря за топлината, скъпи…

Гласуването за 2023г приключи.