№ 22 Наблюдения върху глада и времето

май 12, 2022

№ 22

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ГЛАДА И ВРЕМЕТО

Мама взе да забравя онези рецепти за хляб,
с него хранеше своето ново начало.
Умалена икона с коси от отблясък на сняг,
силует върху водна мъгла в огледало.

Низ от думи нечути, заменени от вик тишина,
мама слуша света, все така неразбрала
този глад, моят глад, вълчи глад за комат светлина
и… пожертва ръката си, хляб към мене подала.


Мама още за мен два-три хляба пече на сърцето в горещото тяло.
Тази пещ е огнище за нейното тъжно дете, съхранява душата му цяла.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!