№ 222 Понякога думите

май 10, 2023

№ 222

Понякога думите мълчаливо светят в сърцето ми.
Не искат да изкрещят.
Не искат да шепнат.
Отбягват досег и с белият лист. Разбрали са,
че не разбрани ще останат –
а стрували си да воюват
със себеподобни?
Но… но аз вярвам в оня миг.
в който ще драснат,
и ще запалят огнивото си,
и преди завинаги да замълчат ще засветят
в сърцето на този свят, вдълбали своите послания
в белият камък на времето.

Гласуването за 2023г приключи.