№ 23 Няма свят по-голям от прегръдка

май 12, 2022

№ 23

Няма свят по-голям от прегръдка

Не разтрепервай повече
неспокойното ми дъно,
в чиято безсияйна дълбочина
съм затаил видения
от общия ни топъл дъх
във пирографирана златиста кутийка.
Защото няма свят,
по-голям от прегръдка;
няма живот, по-нетраен
от шепота на влюбени устни…
И няма пропаст с гладки стени,
по които белите лиани на спомените
да не могат да се изкачат,
докато те търся с протегнати ръце –
през антрацитен мрак,
през драконов огън,
през буря по-страшна от тази
в зимното ти преспапие…
И затова със необичайно ярък глас,
коленичил пред очите на вселените
се заклевам във всички будни,
във всички бъдни и всички несбъднати
кокичета под този сняг:
Все още те обичам,
все още те обичам…

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!