№ 23 Първият път

май 13, 2024

№ 23
Първият път

Острието пробива грапавата кора
и разъсва тънката ципа,
която държи плода цял.
Последният мъж с когото излизах
сложи ръката си на коляното ми и каза,
че всеки път с мен е като да
докосва пластмасова кукла.
Разрязвам портокала и сока
се разклонява по дъската, по масата
и я оцветява в червено.
Да прокървиш боли само първия път
и малко сега, защото не се е
случвало от година.
Забивам острието отново,
гъстата течност поглъща сладкия аромат,
скованите ми пръсти потъват в месестата част
и вече няма страх, срам или притеснение.
Само кръвта на Сан Дженаро предвещава смърт.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!