№ 232 Севернобалтийско море

май 10, 2023

№ 232

СЕВЕРНОБАЛТИЙСКО МОРЕ

най-самотните морета
са Северното и Балтийското –
край бреговете на Дания
те се докосват,
но без да се сливат –
плътностите им
били различни.

с най-самотните души
е същото –
блъскат се в спомени
с устрем на врабче
пред невидима витрина
на стоки втора употреба,
променят с лекота
обема, твърдостта си,
правят безуспешни опити
за излизане от орбита,
ако пък литнат най-накрая,
ако открият най-накрая
в безтегловност как се рее
техният любим и чака,
ако се втурнат към него
със скоростта на светлината,
със скоростта на топлината,
ако се докоснат като двете
разноцветни морета,
ще чуят тихо
в контролната кула:

опит за скачване –
неуспешен.

Гласуването за 2023г приключи.