№ 234 Съдба

май 10, 2023

№ 234
Съдба

Животът бързо пред очите ни тече,
колко болка, гняв, омраза със себе си влече?
Как да изтръгнеш безболезнено това
от наранената с годините душа!
Не можеш сълзите ти да спреш
по тоз фалшив, неистински копнеж.
Бориш се напразно с това,
но това е твоята съдба.
Илюзии, измама дебнат покрай мен –
ще бъда ли щастлива някой ден?
Колко мъка още аз ще понеса,
а заслужавам ли наистина това?
Изпитанието боже аз ще преодолея
и душата своя ще излея –
някой ще ме чуе отдалеч,
ще разреже мъката с меч,
ще ме освободи от тежките окови,
ще ми изпрати предизвикателства нови –
ще ги приема аз отново
и себе си ще поведа
към щастие, мир и свобода!

Гласуването за 2023г приключи.