№ 238 Такава съм

май 10, 2023

№ 238

ТАКАВА СЪМ

Такава съм, каквато ме виждаш.
Плюс малко тайнственост.
Мога да ходя боса в огъня, ако поискаш.
Обичам да чакам твоето завръщане.
В очакване съм цялата.
От настроението ти много зависи
дали ще се превърна в дъжд.
Стопила бих сланата цялата,
покрила ненавреме земята,
стига с това да ти върна усмивката.
Такава съм – жена, създадена от плът и жарава.
Мога да обикна дори дявола,
стига да ме излъже красиво.
Била съм Жана Дарк.
Заради хубостта ми войни са се водили.
В мен са събрани сто Жулиети
и Богородици две.
Едно само не искай от мен
– да родя повторно Христос:
разпятието е неизбежно!

Гласуването за 2023г приключи.