№ 24 Българка си ме родила

май 10, 2023

№ 24
БЪЛГАРКА СИ МЕ РОДИЛА, МАМО

Българка си ме родила, мамо,
и закърмила с пелин за сила,
рожби върху издръжливо рамо
да намират в труден миг закрила.

Да им вдъхвам обич към Родина,
да милеят за дома, да та̀чат
българските ценности – светиня,
с вдигнато чело в света да крачат.

На съпруг до мен да съм упора,
равностойна нему в път единен,
и другар, и ласка, и отмора,
роза цъфнала в дома ни свиден.

Щом потрябва преди него – стъпка,
вдъхваща увереност и смелост,
но и вожда в него да не тъпча,
овладяла себе си умело.

Да съм всеотдайна и изцяло
влюбена в това, което върша,
всяко зло да озарявам с бяло,
с кротост, доброта да не прекърша.

Мамо, българка си ме родила,
българката от сърце обича
всичко, що ѝ на душата мило,
любовта ѝ с лудостта граничи.

Че е по сърце, душа скроена
колкото вселената огражда,
щом потрябва – сила утроена
и от пепелище дом съгражда.

Гласуването за 2023г приключи.