# 24 Детство

май 28, 2021

Детство

На люлката е
С шоколад с карамел
Прекалено на пет, на шест – не достатъчно
Стиска опаковката в малка десница, лява ръка хлабаво около веригата обвива
Очи отворени в очакване
Крачета вдигат миниатюрни облаци прах, клатейки се напред-назад

На люлката е
Пак с шоколад с карамел
Прекалено на десет, на единайсет – не достатъчно
Държи опаковката в по-голяма десница, друга ръка около веригата на люлката плътно
обвива
Сбърчил лице, прехапал устна от разочарование
Десният крак бавно рисува кръгове в пръстта, а тя се отмества от пътя му

На люлката
Шоколад с карамел
Прекалено и не достатъчно
Крепи опаковката с два пръста, облегната е на дясното му бедро, с лявата ръка се
опитва да изцеди нещо от веригата

Той бе на земята. Слънцето го топеше бавно, от меката външност навътре. Тънката
обвивка отстъпваше пред силата на лъчите, постепенно разкривайки лепкавия карамел
в центъра. Настойчивостта на топлината бе причината за начина, по който
вътрешността бълбукаше – по-бързо с всеки изминал момент. Образуваните балончета
лениво се пукаха, едни след други, в някакъв въображаем ред. След известно време
цветът на кафявата, кремава външност започна да потъмнява, тя губеше своята гладка
консистенция, все повече наподобявайки хрупкавата кора на рана.

Пред люлката е, клекнал
В недостатъчно малка десница събираше праха от шоколад с карамел
Празна лява ръка

Гласуването за 2021г приключи.