№ 241 ВЪЛШЕБСТВА

май 10, 2023

№ 241

ОБИЧАМ ТЕ,
казах на реката
Тя тичаше пред мен и ми говореше
за много неща едновременно

Вода и слънце отвсякъде

Бързаше да влезе в морето
Да погали водното му тяло
Да се слее с него дълбоко

Да излезе на брега като извор

Гласуването за 2023г приключи.