№ 242 ЧЕРНИТЕ ДУШИ

май 10, 2023

№ 242

ЧЕРНИТЕ ДУШИ

Да обичаш циганин, това е
да обичаш спечена земя.
В устните му да шептиш отрова,
в шепите му да садиш трева,
да си правиш в лунна нощ сама магия
и да молиш баби да я развалят.
.
Да обичаш циганка, това е
да запретнеш шарени поли
чак до слънцето
и да разкриеш черните бедра –
топли хлябове, изпечени в жарта
на угасващото слънце
над море, целуващо река.
.
Да забравиш циганин не можеш,
ако ял си с него хляб.
Да оставиш циганка не можеш,
ако си орал със нея гръд до гръд
твърдата неплодородна пръст,
дето ражда само камъни след буря –
черни камъни с очи.
Твърди каменни души.

Гласуването за 2023г приключи.