№ 243 Сън

май 10, 2023

№ 243

Сън

Времето почуква на вратата.
Прозорците изгнили пак стоят.
Потърсих красотата
в рамките на свободата,
докосната от нечовешките
ръце на светлината.

Когато Време и Пространство
заедно се съберат
на звездната палитра
форма да дадат.
На вечността очите
гледащи през сън
следят как Времето прелита
навътре
и
навън.

Гласуването за 2023г приключи.