№ 246 Сбъднат сън е любовта

май 10, 2023

№ 246

Сбъднат сън е любовта

Сънувах те примамливо красива.
Докосвах те с трепереща ръка.
Прегръщах те ефирна и свенлива.
Целувах те с ликуваща душа.

Бленувах те без думи и въпроси.
Посрещах те щом паднеше нощта.
Изпращах те в зорите златокоси.
Рисувах те назаем в паметта

Желаех те спокойна и пенлива.
Наливах те в отронена сълза.
Жадувах те и сладка, и тръпчива.
Изпивах те с пресъхнала уста…

Разсъмва се. Събуждам се… Къде си?
Изгубих ли те? Свърши ли съня?
А ти до мене спиш, като принцеса.
Сънуваш… Сбъднат сън е любовта!

Гласуването за 2023г приключи.