№ 247 Унилост

май 10, 2023

№ 247
Унилост
Разсъмва пак.
Хелиос със свойта колесница
разрязва утринния мрак.
Света припламва цял от една искрица
и в своите завивки ням
се крия от настъпващия ден.
Утринния дъх отвява всеки свиден блян
и все същата уплаха буди в моя дух сломен.

Кога ще пламне света цял?
Някога, на съмване веднъж,
щом деня невръстен е светлина разлял,
огъня, на шир и длъж,
ще пръсне нечий син, от вихъра пленен.
Тази утрин заживя страхът отново в мен
и след себе си остави бездна и вечна празнота
пред тая вечна безразборност, към мен протегнала ръка.

И всеки следващ ден довява ни знамение,
което аз съзирам, останал пак без дъх,
че богинята Случайност, дошла без позволение,
над силата човешка без жал ще вземе връх.

Гласуването за 2023г приключи.