№ 248 Бяло море

май 10, 2023

№ 248

Бяло море
Между земя и небе
с облаци бели,
вие се Бяло море
в свойта бяла постеля.
Ситен пясъчен бряг
вълните му милват
и в безкраен, строен бяг
с бяла нежност обвиват.
Гларуси бели и цветни
по вълните танцуват,
а по чистото дъно
бели риби палуват.
И през облаци бели
бяло слънце наднича,
със лъчи то се смее
и вълните привлича.
Бяла приказка в бял безкрай
слял земя и небе…
В сърцето ми като приказен рай
е любимото Бяло море!

10.08.2022 г.

Гласуването за 2023г приключи.