№ 249 Чия е тази песен

май 10, 2023

№ 249
Чия е тази песен

Като къпина цапа ми устата
и няма кой да я изтрие непохватно. Малиново е виното, разляно
по целия Балкански полуостров. Снижава и се качва тази песен, милува връх,
целува потно чело
и с него се навежда да провери боли ли я земята.
Изпята от народ отшелници, изгубили пустинята си Негев,
сега я пеят в дъх един
помилвани с безбожници.
А аз замлъквам
от обида към надеждата.
Не стана както вярвах.
Не стигнах никъде
и никому не дадох
кръвта да ми смени,
за да живея като всички.
Сега къпината така гори!
Гори в Берлин,
гори в Чикаго
и не изгаря никога
под прага,
който съм белязала с молитва. Държа го здраво
насред този земетръс.
Надежда няма!
Тогава чия е тази песен?

Гласуването за 2023г приключи.