# 25 ТИХА НОЩ

май 28, 2021

ТИХА НОЩ

Тиха нощ, прохладна вечер
тиха нощ, небесата звездни.
Очи отворих
Нима нощ е станало вече?
Сън, легни…

Тиха нощ, прохладна вечер
а в чая ми, листенца падат.
Тиха нощ, прекрасна вечер
-в чая ми, сълзите остават…

Тиха нощ, небето звездно
звезди ме гледат, а азе тях
-в нощта на небето в мене.
И радвам се, че буден остах…

С тиха нощ, се в небо носи
ухан копнеж
от цъфналите макове.
От чая отпил, сърцето мий в летеж
-звезда съм, гасна, но днеска ще остана
в тиха нощ, и прохладна вечер
а в нея, времето ми малко е…
В тиха нощ, потънала във свежест
тиха нощ
беззвездно-звездна прелест…

Гласуването за 2021г приключи.