№ 26 Черно и бяло

май 10, 2023

№ 26
Черно и бяло.
Ин и Ян.
Два звяра.
Тъга и щастие,
преплетени в заблуда…
Нима животът ни е като Божи храм,
а изходът …,
не съществува.
Черно и бяло,
обич и омраза,
нима възможно е,
да мразиш любовта?
Нима възможно е
да бъдеш безразличен,
да бъдеш чужд,
е, явно Да.
Черно и бяло.
Обич и омраза.
Това остана, веч,
от теб и мен.
Омразата, към мен,
във теб създадох,
а любовта, към теб,
оставих си за мен.
Черно и бяло.
Обич и омраза.
Това ни свързва вече
теб и мен.

Гласуването за 2023г приключи.