# 26 ПРИЯТЕЛИ

май 28, 2021

ПРИЯТЕЛИ

 

Владко от прозореца поглежда.

Рошави врабчета вън

чикчирикат в полусън:

Ах, къде зрънца ще търсим,

щом снегът затрупа всеки пън?!

 

Отлетяха от гнездата птиците,

те еднички още помнят,

на лятото горещиците.

В този студ и мраз без храна,

близко ще да е смъртта.

 

Владко мисли, мисли… и се разтревожи,

и трошици от закуската си

на перваза сложи.

Долетяха радостни врабчета,

трошиците кълват в надпревара.

Махат му с крилца и пеят над дувара.

 

Със такъв приятел знаят вече,

пролетта не е далече.

Гласуването за 2021г приключи.