№ 260 Последен

май 10, 2023

№ 260

Последен

Само твоя е
люлката оттук нататък
и не можеш да се залюлееш
срещу себе си,
ако перцето
прибрано под езика ти
не приближава тежестта
на тялото в очакване,
ако не се изтласква онова
от това прегънато на три
намерение за споделяне и спор,
подкосяването само –
от подкосеното коляно
в обявената секунда,
когато успееш да ги разделиш
и изправиш едно срещу друго,
слизайки настойчиво надолу
с тихо разперени пръсти
от празнотата на гърлото
до копията на оградата

Гласуването за 2023г приключи.