№ 261 Аз влизам в бездната…

май 10, 2023

№ 261
Аз влизам в бездната на мрака
със запълнени от мрак очи
и лягам кротко в тишината,
със която двамата мълчим.
Потъвам в бездната на мрака
сключен между четири стени.
Над мен часовникът тиктака
сочещ мен с пронизващи стрелки.
Цъфтя във бездната на мрака,
после вехна с първите лъчи.
Цветът деня не ще дочака,
нито медоносните пчели.
Поглеждам в бездната на мрака –
капка по прозореца пълзи.
Коминен дим и черна шлака
се разтварят в ледени сълзи.
И тъй във бездната на мрака
бавно капят мойте зимни дни,
там гдето – в бездната на мрака –
моят летен ден отдавна спи…

Гласуването за 2023г приключи.