№ 264 Целунах я

май 10, 2023

№ 264

Целунах я

Целунах я и страхът изчезна,
погледът й пропадна в бездна.

Целунах я и вече бях свободен,
отвърнах й на погледа отровен.

Вече съм свободен!!!

Целунах я и тя за миг изтръпна,
погледът шокиран, и тя замлъкна.

Целунах я и знам,че не й хареса
погледът затри се в интереса.

Знам, че не й хареса!!!

Няма бъдеще за нас,но за мене има,
слад целувката, топлината й изтина.

И сега на леглото като змия се гърчи.
И сега знам ,че към мене тя търчи.

Но като змия се гърчи!!!

Целунах я и светът не го хареса,
опит да се задържи към нея интереса.

сега той е сам, от цигарен дим покрит
и може би завинаги от нея е изтрит.

Но пука ли му?

Не!!!

Гласуването за 2023г приключи.