№ 267 РАЯТ Е НА ЗЕМЯТА

май 10, 2023

№ 267

РАЯТ Е НА ЗЕМЯТА

Камъните – красиви и твърди обграждат здраво дома ни.

Дървета зелени и вечни чертаят горски пътечки.

Птичките – свободни и волни се връщат в местата си родни –

там, гдето е времето спряло, в дома на баба и дядо.

Там е краят най-мил на земята. там е раят, а не в небесата –

там, гдето слънцето пари лицето, но с радост работиш в полето,

там, гдето луната целува земята и унесен притихнал в шума на листата

чуваш гласа на цветята и не затваряш очите си в тъмнината,

там, гдето гроздето знойно узрява и топлия полъх душата ти сгрява,

там, гдето хлябът е сладък, а светът е в дланта ти – толкова малък.

Там е мястото, гдето

ще помни и търси вечно сърцето.

Гласуването за 2023г приключи.