№ 27 СПОДЕЛЕНОСТ

май 10, 2023

№ 27
С П О Д Е Л Е Н О С Т

В светло утро, всеки ден,
сърцето със надежда се изпълва,
и сякаш неуморно устремен,
човек към щастието си пак се втурва.

Ново утро, с нов заряд,
все към утрешния ден поглежда
и забравя да се радва пак
на живота на красивата одежда.

Амбиции, стремежи и мечти,
светли и искрени копнежи,
но дали във устремените си дни
не ги превърна във ламтежи…?

Какво му трябва всъщност на човек –
едничка споделеност да изпита
и тя във него като пристан тих
да носи радост и насита…

Любов в очите на любим човек,
нежността от длани на родител,
прегръдка чиста на дете –
в това е истинският смисъл!

Към бъдещето да е устремен
заложено е по природа на човека,
но животът му да бъде споделен
е възможно най-красивата пътека…!

Гласуването за 2023г приключи.