# 27 Велика България

май 28, 2021

Велика България

Мила България, красива за мен!

Тук съм израснала, тук съм родена!

Живея свободна под синьо небе.

Чувствам се истински щастливо дете!

 

В училище родно с приятели уча.

За мен е важна всяка наука!

Всеки ден откривам нови неща

за моята малка, но прекрасна страна!

 

История силна, велика, тук властва,

народът ни горд преживял е опасни

войни и сражения с пълководци големи.

Геройски въстания и битки победни.

 

Славянските букви от нас произлезли,

царе управлявали са много известни.

Била е България голяма държава,

ръководена била със силна ръка.

 

Въстания много, герои безчет.

Познава Балканът и пукот, и рев.

Опълченците смели на Шипка се били,

Родината мила защитили със сили.

 

Гордее се България със своите чеда.

Тя пълна е с много красиви места!

Морето е бурно, а вълните- пенливи,

даряват ни с много здраве и сили!

Гласуването за 2021г приключи.