№ 271 Ти, девойчице

май 10, 2023

№ 271

ТИ, ДЕВОЙЧИЦЕ !

Капчице,
до дъно слънцето ти ще изпия.
Че нали съм семе аз
на щурав харамия!

Искаш ли?
Вземи от мен
непокорен дух нанякъде забързан,
як темел-
с мерак и обич изграден,
от дива сила със верига вързан.

Ако знаеш още,
Че съм
камък речен
във пороите на времето изпечен,
Ще ли ме поискаш и повярваш,
че на тебе съм наречен.

Давам всичко!
Капчице!
Ти на утрото съпернице!
Как магия да ти сторя ?
Да ме видиш,
ти, девойчице, скъпернице…

Гласуването за 2023г приключи.