№ 277 Към моята душа

май 10, 2023

№ 277

 

Към моята Душа

 

Прекрасна моя, защо направи опит

да си тръгнеш пак?

Жесток бе пътя знам, съпътстван от

неспирен мрак.

Но на финала най-трудно е помни,

и светлина пред разсъмване вече не търси.

До тука щом достигнали сме знай,

ще се любуваме и на жадувания край.

Прекланям се пред Твоето Величие сега,

добре дошла отново у дома.

Всичко вече е коренно различно,

сбогувала се с миналото, не приемай лично нищо!

Добре дошла в нов Божествен свят с нови хора,

освободила се от страх, обида, болка и тревога!

Уверено напред не спирай и върви,

Щастие, Любов и Светлина търси!

Помни, че нищо не може да те повали,

Щом Твореца в сърцето ти стои!

Да благодарим му с теб отново

и да слушаме единствено неговото слово!

 

 

Гласуването за 2023г приключи.